Vă comunicăm că în conformitate cu prevederile OUG nr.30/2017 pentru modificarea şi completarea art. 8 din Legea nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe şi HGR nr.304/2017 privind modificarea şi completarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 valoarea chiriei lunare se stabileşte luând în calcul venitul brut pe membru de familie, fapt pentru care vă rugăm ca de urgenţă să prezentaţi adeverinţe cu venitul brut realizat pe ultimele 12 luni pentru toţi membrii familiei sau orice alte acte doveditoare (taloan pensie, talon de plată a indemnizaţiei de şomaj, talon alocaţie de stat, taloan indemnizaţie handicap, declaraţie pe propria răspundere a titularilor/membrilor care nu realizează venituri (dacă este cazul);        

 

SPCTAFL Calarasi,