LISTA CU PERSONALUL DE CONDUCERE

 

Nume si prenume

Functie

Atributii

LENUȚA CIONOIU

Director

Aproba strategia si politicile de dezvoltare ale serviciului, organizeaza activitatea si repartizeaza sarcinile de serviciu conform organigramei aprobata de Consiliul Local.

GEORGE TUDOR

Director Adjunct

Organizeaza, coordoneaza si controleaza activitatatea de gestiune contabila si evidenta contabila a Serviciului Public.

- întocmeşte şi fundamentează anual listele de investiţii si propunerile de investitii pentru urmatorii ani;

- planifica, realizeaza, urmareste executia lucrarilor aferente obiectivelor de investitii si receptioneaza lucrarile de investitii finalizate.

- Intocmeste contracte vanzare – cumparare pentru imobilele cu destinatie de locuinta

- întocmeste contractele de închiriere şi păstreaza evidenţa locuinţelor, verifica în teren spaţiile cu destinaţia de locuinţe închiriate precum şi urmăreste respectarea legislaţiei locative în vigoare şi a clauzelor contractuale stabilite prin contractul de închiriere

- calculeaza chiria conform cu OUG 40/1990, urmăreste plata la termen a chiriei si  întocmeste referatele de acţionare în instanţă a chiriasilor rau platnici.

ELISABETA IONITA

SEF SERVICIU ADMINISTRATIV RESURSE UMANE SI ADMINITRARE CENTRALE TERMICE

Indruma si urmareste activitatile de normare, salarizare, angajare si intrerupere contract individual de munca.

  Indruma si urmareste activitatea la centralele termice din subordine.

MARIUS CRISTIAN IVANCIU

SEF SERVICIU ADMINISTRARE BAZE SPORTIVE

Organizează, conduce şi gestionează activităţile obiectivului „Sala Polivalentă” și „Bazinul de Inot didactic”, conform reglementărilor în vigoare.